"Фолклорна магия от Пирин" с нестихващи аплодисменти в Килкис, Гърция !

"Фолклорна магия от Пирин" с нестихващи аплодисменти в Килкис, Гърция !

Общински куклен театър Благоевград с аплом на фестивала в Гърция !!!
Висока, много висока оценка за театъра !
Огромно признание за работата на целия екип създал представлението "Фолклорна магия от Пирин", което бе селектирано и представено на 19 Международен куклен и пантомимен фестивал в гр. Килкис, Гърция, който се проведе от 3-10 Октомври 2021. Публиката бе на крака и не пускаше актьорите дълго време да слязат от сцената, беше изключително вълнуващо, емоционално и много красиво. Това представление за сетен път показа колко са близки всички народи живеещи на Балканите, колко е стъписваща и неповторима музиката ни, колко е важно да не забравяме общото ни живеене ! Благодарим, Килкис, ще дойдем отново !
Всички новини